Studie Tolken en vertalers

In heel Nederland zijn verschillende instellingen waar je terecht kunt voor tolk- en vertaalopleidingen. Zo kun je voor ‘gerechtstolk in strafzaken’ terecht bij het SIGV, en voor wie een carrière als literair vertaler ambieert is er de vertalersvakschool. Maar ook universiteiten bieden vaak masteropleidingen aan waarmee je ook kunt toetreden tot het register van beëdigd tolken en vertalers (Rbtv). Meer informatie kun je vinden via www.bureaubtv.nl

Maar leren houdt niet op na het behalen van je diploma. Als beëdigd tolk of vertaler is het belangrijk om regelmatig bij te scholen. Niet alleen om op die manier je registratie te behouden, maar ook om op de hoogte te blijven van actuele thema’s of je kennis op te frissen. Via vakinhoudelijke en vakoverstijgende scholingsactiviteiten kunnen tolken en vertalers zich blijven ontwikkelen via te behalen PE-punten.

Zo is op Tolkenselect.nl een breed aanbod te vinden van trainingen en bijscholing. Elke cursus is zorgvuldig samengesteld in samenwerking met gespecialiseerde en betrokken trainers. Naast de taaltoets Nederlands C1 en de cursus ‘Zakelijk en sociaal Nederlands’ is er ook aandacht voor de rol van tolken binnen asielprocedures en werk met betrekking tot cybercrime. Ook zijn er trainingen voor tolken in politie-processen en wordt er zelfs een cursus specifiek voor huiselijk-geweldzaken aangeboden.

Alle geboden cursussen voldoen aan de gestelde eisen door Bureau BTV, die tevens voor elke cursus het aantal te behalen PE-punten heeft vastgesteld. In het geval van goede prestaties krijgen de deelnemers aan het eind van de cursus een certificaat.